Al enige tijd wordt buisrailfabrikanten verboden om hun machines te voorzien van de mogelijkheid om ze automatisch te laten rijden. Tot dan toe was het in de tuinbouwwereld gebruikelijk dat de buisrailwagens automatisch reden en er alleen geremd kon worden. De wijziging is begin 2016 door de Inspectie SZW doorgevoerd, nadat er enkele ongevallen hadden plaatsgevonden met automatisch rijdende buisrailwagens. Voor veel tuinders is dit een ingrijpende verandering geweest, zij waren immers al jaren gewend aan de buisrailwagens die vanzelf voortbewegen.

Voetschakelaar op de buisrailwagen

De tuinders zijn destijds door de Inspectie SZW schriftelijk geïnformeerd over wat zij konden doen om aan de nieuwe regels te voldoen. De buisrailwagens rijden vandaag de dag alleen nog na het indrukken van een voetschakelaar, exact het tegenovergestelde van hetgeen wat tot dan toe gebruikelijk was. Deze oplossing kon echter al snel rekenen op forse kritiek vanuit de tuinders. Er kleven namelijk nogal wat negatieve gevolgen aan de hierboven beschreven oplossing. Het indrukken van de voetschakelaar zorgt voor een continue statische belasting, waardoor er zelfs al medewerkers zijn uitgevallen. Niet vreemd, aangezien de medewerkers vaak urenlang achter elkaar op de buisrailwagen staan en de wagen vaak voortdurend in beweging is.

Oplossingen

In een poging om tot een oplossing te komen hebben LTO Glaskracht en Stigas eind 2016 overleg gehad met een buisrailfabrikant. Helaas leidde dit niet tot een oplossing en bleef het vervolgens enige tijd stil. Hierna heeft LTO Glaskracht bij de Inspectie SZW aangegeven dat zij een actievere houding van de fabrikanten vraagt aangaande dit probleem. Uiteindelijk is er eind juli 2017 een overleg geweest tussen diverse partijen omtrent de naleving van het besluit. LTO Glaskracht poogt om een gedoogbeleid doorgevoerd te krijgen, totdat er een oplossing is voor het wel/niet automatisch rijden van de buisrailwagens in de tuinbouw. Dit zou ervoor zorgen dat tuinders zelf kunnen bepalen of zij hun buisrailwagens voorzien van de functie om automatisch te rijden.

Onze visie

Vanuit de praktijk hebben wij geleerd dat het indrukken van het voetpedaal om te rijden geen positieve invloed heeft op de ergonomie. Daarnaast is het ook voor de workflow van de werknemer nadelig. Het automatisch rijden van de buisrailwagen is in onze ogen dan ook de beste optie. Desalniettemin laten wij de keus altijd aan de klant. Iedere buisrailwagen in ons brede aanbod kan worden aangepast aan uw wensen.