Sinds 1 januari 2016 zijn VEBIT en Fedecom gefuseerd. Bij Steenks-Service merken we een toenemende vraag naar veiligheidskeuringen voor o.a. elektrotrekkers. Sinds enkele jaren hebben we daarom ons personeel speciaal opgeleid tot VEBIT keurmeesters zodat wij u kunnen bedienen in het keuren van uw elektro-trekkers.

Wat betekent een keurmerk voor u?

De Arbowet vereis een verplichte periodieke keuring van arbeidsmiddelen. Dat is de reden dat Steenks Service al jaren VEBIT keuringen uitvoerde voor o.a. elektro-trekkers. De kwaliteit van deze keuringen blijft gewaarborgd omdat onze keurmeesters regelmatig bijgeschoold worden en er een steekproefsgewijze herkeuring achteraf kan plaatsvinden.

COM-Keur + VEBIT = VA-Keur

Nu VEBIT en COM-Keur gefuseerd zijn veranderd er voor u in principe niets, behalve de naam. U bent nog steeds van harte welkom bij Steenks Service voor het keuren van uw machines. Maak een afspraak met Paul Vijverberg voor de keuring van uw machines